bananasun.shop.th

กล้วยตากออร์แกนิคเขมราฐ

เกี่ยวกับเรา

บานาน่าซัน กล้วยตากออร์แกนิคเขมราฐ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัตถุดิบจากกล้วยน้ำหว้าปลอดสารพิษควบคุมการผลิตตั้งแต่เริ่มปลูกต้นกล้วยเองโดยใช้วิธีธรรมชาติปราศจากสารเคมี โดยกล้วยน้ำหว้าที่ใช้เป็นพันธุ์ท้องถิ่นที่เขมราฐเท่านั้น

ติดต่อเรา

บานาน่าซัน
29 หมู่ 3 ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี3340600260757
ติดต่อเรา
©2022 bananasun.shop.th
Built on SimplePage by DotArai Co., Ltd.